Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

腾讯实名防沉迷新地址出来了!

 2018-03-04    玩转QQ  
     ℃  

 如果你之前提交是未成年的,可以在这个腾讯实名防沉迷新地址从新提交下,游戏支持很多,基本腾讯的游戏的都在这里了!

腾讯实名防沉迷新地址出来了!

腾讯实名认证新地址: http://gamesafe.qq.com/comm_auth.shtml