Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

QQ号可申请永久注销

 2018-03-20    玩转QQ  
     ℃  

现在QQ号可支持申请永久注销了,直接在页面申请提交客服 一键注销,要注销的要里面一些资产给清算,还有被永久冻结的QQ号也可以提交申请注销!

QQ号可申请永久注销

手机QQ扫码参与注销:

QQ号可申请永久注销