Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

最新版QQ积分可充值抵扣啦 100积分=1元

 2018-05-08    玩转QQ  
     ℃  

 经测试这个在最新安卓版QQ才有这个积分可充值抵扣,100积分=1元 可充Q币和话费,IOS可能后续会更新出来,具体的安卓的小伙伴可以先去抵扣吧!

入口在QQ钱包 充话费或充Q币 支付的时候会显示积分抵扣

最新版QQ积分可充值抵扣啦 100积分=1元

活动地址:更新到最新安卓版QQ