Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

QQ空间申请认证又开启了 公众空间认证地址分享

 2019-02-16    玩转QQ  
     ℃  

 进去之后根据步骤操作,选择个人就行,然后上传身份证等等..

如果自媒体有粉丝的话申请更容易通过,比如:快手 抖音 火山 微博之类的个人主页链接就是外站链接

这一期速度申请了,之前有认证的号,外面都高价收的,错过就没

QQ空间申请认证又开启了 公众空间认证地址分享

QQ认证空间地址:https://h5.qzone.qq.com/brand/apply/index

QQ校园空间认证地址:https://h5.qzone.qq.com/qzone/campus/register

微视认证公众空间地址:https://h5.qzone.qq.com/brand/apply/weishiapply