Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

腾讯游戏信用分出炉 游戏封号行为及解封时间

 2019-06-04    玩转QQ  
     ℃  

 可查询QQ历史封号处罚情况,玩游戏作弊等被处罚清清楚楚有记录,通过大数据计算综合得出的对玩家游戏信用水平的评分,都可以去看看

个人感觉主要因素还是充钱多信誉分才高,老马就是这么坑

腾讯游戏信用分出炉 游戏封号行为及解封时间

小编一看这吓一跳,各种游戏被封,曾经开的少年!

腾讯游戏信用分出炉 游戏封号行为及解封时间

查询地址:https://gamecredit.qq.com/static/index.htm#/