Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

腾讯又一款游戏停止运营 天天富翁正式停止

 2019-06-21    最新资讯  
     ℃  

 天天富翁这个游戏小编没玩过竟然存在已经有5年之久了!将于2019年8月2日11点正式停止在中国大陆地区的运营

在公告中说是代理协议到期,实际上是没人玩了,赚不到钱了,只能关门大吉了!

腾讯又一款游戏停止运营 天天富翁正式停止

公告地址:https://ttfw.qq.com/webplat/info/news_version3/7220/8103/8104/8107/m6582/201905/809896.shtml