Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

申请江苏王卡 充100元得170元+24月腾讯视频会员

 2018-05-15    话费流量  
     ℃  

 限制地区江苏用户可以参与活动哦,充值100元话费可以获得170元话费+24个月腾讯视频vip,别的地区可能参与不行,因为这根据手机号上面而且要填写收货地址呢,不符合的,可能不会发货的!

申请江苏王卡 充100元得170元+24月腾讯视频会员

微信扫码参与活动:

申请江苏王卡 充100元得170元+24月腾讯视频会员

黑域基地提醒:本活动结束