Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

滴滴出行99积分兑换2元电信话费

 2018-09-23    话费流量  
     ℃  

 之前滴滴有过139积分兑换2元话费的,之前参与过的这次的依旧可以参与,只要你有足够的积分即可!

微信扫码进入活动页面,直接登录滴滴账户,然后兑换即可,然后复制兑换出来的CDK验证码!

只能兑换给电信的手机用户哦!移动联通无法兑换!

滴滴出行99积分兑换2元电信话费

然后关注:贝壳优享公众号,点击菜单栏玩转贝壳,兑换码,进入直接使用即可!话费亲测秒到账!

滴滴出行99积分兑换2元电信话费

微信扫码:

滴滴出行99积分兑换2元电信话费

黑域基地提醒:本活动结束