Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

联通客服感恩节点亮爱心抽3千万流量 1000元话费

 2018-11-22    话费流量  
     ℃  

 活动非必中,小编测试没中,只需要连续把活动页面转发给一个用户即可抽奖!

微信扫码关注公众号 点击菜单栏【俱乐部】--【感恩礼包】进入活动

联通客服感恩节点亮爱心抽3千万流量 1000元话费

微信扫码:

联通客服感恩节点亮爱心抽3千万流量 1000元话费

黑域基地提醒:本活动结束