Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

联通手机营业厅 人人都有1GB 限新人领取

 2019-09-21    话费流量  
     ℃  

 打开手机营业厅APP - 首页左上角地区修改为“新疆” - 点击中间横幅领取然后去卡包激活即可!

活动以前发过 领过的人不能再次领取 没有领过的朋友上

联通手机营业厅 人人都有1GB 限新人领取

活动地址:联通手机营业

黑域基地提醒:本活动结束