Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

联通用户一键查询名下是否有黑名单号码

 2020-05-12    话费流量  

 有联通手机号的可以去中国联通APP内,底部服务,查询专栏找到黑名单进去

输入身份证信息即可查询名下是否有被拉黑的手机号了!

联通用户一键查询名下是否有黑名单号码

查询地址:中国联通APP

黑域基地提醒:本活动结束