Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

肯德基APP 0元喝肯德基现磨咖啡 需到店消费

 2019-06-04    实物活动  
     ℃  

 下载肯德基APP登录首页横幅第三个 或者弹出的界面 进入领券去肯德基消费即可

肯德基APP 0元喝肯德基现磨咖啡 需到店消费

活动地址:肯德基APP

黑域基地提醒:本活动结束