Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

i麦当劳小程序可领多张店取餐自助点餐券

 2019-08-02    实物活动  
     ℃  

 微信小程序搜索“i麦当劳”进入即可弹出入口,如果不显示 就滑动上方页面-点击进入即可 可领取多张优惠券

8.8日之后需要的朋友 可以领取一下

i麦当劳小程序可领多张店取餐自助点餐券

活动地址:微信小程序搜索“i麦当劳”

黑域基地提醒:本活动结束