Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

i麦当劳小程序8积分 免费兑换麦辣鸡腿堡一个

 2019-09-06    实物活动  
     ℃  

 微信搜索:i麦当劳小程序进入首页在幻灯片可以看到入口,进入后有积分的直接兑换即可,一键全领

不只是麦辣鸡腿堡免费吃,其他的可以享受超低折扣!

i麦当劳小程序8积分 免费兑换麦辣鸡腿堡一个

活动地址:i麦当劳  微信小程序

黑域基地提醒:本活动结束