Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

腾讯视频6元升级超级影视VIP 享受4屏互动 仅限VIP用户参与

 2019-01-02    影视/VIP  
     ℃  

 活动仅限已经是腾讯视频VIP的用户参与,如果大家家里没有网络电视的话就不要开通了,因为这个超级影视VIP是电视上用的!

腾讯视频6元升级超级影视VIP 享受4屏互动 仅限VIP用户参与

手Q/微信打开:https://film.qq.com/vip/act/cy/XicgYNdO.html

腾讯视频6元升级超级影视VIP 享受4屏互动 仅限VIP用户参与

黑域基地提醒:本活动结束