Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF手游新老用户下载得腾讯视频1-31天体验卡 秒到

 2019-01-30    影视VIP  
     ℃  

 之前没有下载过CF的需要先下载创建角色后返回页面领取,老用户直接去领取即可!

不过IOS的老用户貌似会提示仅限1月25日之后注册的玩家领取!具体大家自测

CF手游新老用户下载得腾讯视频1-31天体验卡 秒到

微信扫码:

CF手游新老用户下载得腾讯视频1-31天体验卡 秒到

黑域基地提醒:本活动结束