Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

秒领网易UU加速器7天激活码+7元优惠券

 2017-08-01    现金红包  
     ℃  

 以前没用过网易UU的,先点击任意游戏试用,3天后在兑换VIP

进入活动网址 http://uu.163.com/chaokuaigan/

秒领网易UU加速器7天激活码+7元优惠券

点击领取时长卡战备是领取7天激活码

秒领网易UU加速器7天激活码+7元优惠券

点击领取优惠券战备是领取7元优惠券

秒领网易UU加速器7天激活码+7元优惠券

领取成功按使用说明使用即可

秒领网易UU加速器7天激活码+7元优惠券

优惠券我就不用了

7天激活码使用说明:http://uu.baike.163.com/zhinan/186.html

7元优惠券使用说明http://uu.baike.163.com/zhinan/185.html

黑域基地提醒:本活动结束