Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

QQ走运红包每走100抽一次奖

 2018-02-13    现金红包  
     ℃  

 QQ走运红包活动,一起走起迎接两亿红包,每当走100步即可获得一次抽奖机会,这是今年QQ新玩法,去年QQ天降红包相信黑域小伙伴都记得吧,今年走路抽红包!

开启时间:除夕夜19点开启 走路就可抽红包 100步=1次抽奖机会

QQ走运红包每走100抽一次奖

手机QQ扫码参与:

QQ走运红包每走100抽一次奖

黑域基地提醒:本活动结束