Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

100%领取8元无门槛电影票

 2018-03-31    现金红包  
     ℃  

 今天正好周末了需要去看电影的小伙伴,可以领取下这个8元无门槛电影票代金券,只需要关注下明星,然后就可以领取了哦,在微博钱包卡券即可查看到!

参与步骤:进入新浪微博 - 发现 - 电影 - 第一个幻灯片进入活动

100%领取8元无门槛电影票

100%领取8元无门槛电影票

黑域基地提醒:本活动结束