Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

下载雷霆霸业领1元以上现金红包 公众号推送

 2019-01-11    现金红包  
     ℃  

 微信关注“胜利俱乐部”->右下角个人中心->立即注册个账号->注册好后关闭

打开:http://shengli.cmge.com/hb/ruzhu 下载个200M的游戏(限安卓用户)

登陆游戏用刚刚注册的号->创建个角色然后退出游戏->回公众号发“提刀开战”秒到

小编亲测1.6元现金秒推送,如果手机号注册不了就用账号注册即可!

下载雷霆霸业领1元以上现金红包 公众号推送

微信关注:胜利俱乐部公众号

黑域基地提醒:本活动结束