Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF受伤害玩家补偿活动 领名片、烟雾

 2017-12-30    CF活动  
     ℃  

 CF受伤害玩家补偿活动开启,只要你在玩CF过程遇到WG被人秒了是不是很蛋疼?只要这个时候你去举报他,你就可以领取到“补偿”,奖励为激浪名片、蓝色烟雾等等道具。

CF受伤害玩家补偿活动 领名片、烟雾

CF受伤害玩家补偿活动 领名片、烟雾

CF受伤害玩家补偿领取活动地址: https://act.gamesafe.qq.com/activities/compensation/cf.htm

黑域基地提醒:本活动结束