Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF视频兑奖专区 有积分可兑换期限武器

 2018-01-11    CF活动  
     ℃  

 CF视频兑奖专区上线了,要完成任务后获得积分才可以兑换CF期限武器,另外只要是CF玩家有开通腾讯视频VIP的,都可以直接领取到礼包,在活动页面再开通腾讯视频VIP还有专属礼包!

CF视频兑奖专区 有积分可兑换期限武器

完成任务后可以获得积分 兑换CF武器

CF视频兑奖专区 有积分可兑换期限武器

CF活动地址: http://cf.qq.com/cp/a20171025spdj/index.html

黑域基地提醒:本活动结束