Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF一锤定音开宝箱得道具 兑换永久武器

 2018-02-10    CF活动  
     ℃  

 2月最新CF一锤定音活动,然后开宝箱抽期限道具和金银盒子,还可以兑换永久武器哦,另外还在活动页面玩家使用Q币购买复活币,还可以赠送锤子,再使用锤子开启箱子,就有机会获得期限道具和金银盒子等!

CF一锤定音开宝箱得道具 兑换永久武器

所有道具如下

CF一锤定音开宝箱得道具 兑换永久武器

CF活动地址: http://act.daoju.qq.com/act/a20180122presell/index.htm

黑域基地提醒:本活动结束