Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF枪王集结令得超级会员 赠送cfvip

 2018-04-13    CF活动  
     ℃  

活动期间所有CF玩家都可以来领取一份黄金礼包或精英礼包 单Q限1次 玩家连续玩游戏的还可以获得星星,然后可以用星星去兑换超级会员 需要连续玩7天就能领取 !

在页面充值超级会员可得cfvip和星星  单Q限2次 

CF枪王集结令得超级会员 赠送cfvip

CF枪王集结令得超级会员 赠送cfvip

CF活动地址: http://vip.qq.com/club/act/2018/2000273128/5cb80fb617.html

黑域基地提醒:本活动结束