Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF四月全新刮刮卡 10Q币刮永久武器

 2018-04-14    CF活动  
     ℃  

 CF四月全新刮刮卡活动,玩CF的可以花10Q币刮永久N多武器,有火麒麟、巴雷特、雷神、屠龙等等,10Q币购买复活币1个可获得1张刮刮卡,100Q币购买复活币10个可获得11张刮刮卡,另外指定道具刮开可以获得对应奖励,超过活动期限的刮刮卡将作废!

CF四月全新刮刮卡 10Q币刮永久武器

武器奖品

CF四月全新刮刮卡 10Q币刮永久武器

CF活动地址: http://act.daoju.qq.com/act/a20180323ggk/index.html

黑域基地提醒:本活动结束