Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF春节召唤战友领神器 友情券兑换Q币神器

 2019-02-02    CF活动  
     ℃  

 打开活动地址进入活动界面 召唤新老战友可以获得友情券 友情券可以兑换Q币还有钻和游戏道具神器等

回归的朋友可以在活动界面 回归专属领取专属的终身防弹套装 和玩游戏可以领取道具神器

CF春节召唤战友领神器 友情券兑换Q币神器

活动地址:https://cf.qq.com/cp/a20190104invite/index.shtml

黑域基地提醒:本活动结束