Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

CF永久角色大放送 完成送30-365天豪华绿钻

 2019-05-31    CF活动  
     ℃  

 在活动界面完成游戏任务 即可领取游戏道具武器等 另外还可以领永久游戏角色 ,完成一局游戏即可领豪华绿钻1个月 邀请好友回归再领取一年(仅限5月31日当天)

CF永久角色大放送 完成送30-365天豪华绿钻

活动地址:https://cf.qq.com/cp/a20190517cfact/

黑域基地提醒:本活动结束