Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

英雄联盟23号网络波动游戏补偿礼包领取

 2019-03-26    LOL活动  
     ℃  

 打开活动地址23号当天有参与游戏的都可以领取补偿礼包 小编目前已知刺激战场 QQ飞车等都有补偿

但是小编没有参与游戏 大家如果参与的记得留意一下游戏公告

英雄联盟23号网络波动游戏补偿礼包领取

活动地址:https://lol.qq.com/act/a20180929awards/index.html

黑域基地提醒:本活动结束