Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

100%免费领取15天黑钻 秒到账

 2017-06-23    Q币Q钻  
     ℃  

 又一个DNF回归用户免费领15天的黑钻活动,需要的都快去领取吧,小编领的黑钻现在都已经4级了,基本上每一期的都能领一个月左右。

100%免费领取15天黑钻 秒到账

回归用户直接登录领取,新用户也可以领7天

100%免费领取15天黑钻 秒到账

活动地址:http://act.tgp.qq.com/dnf/dnf20170620/index.html

黑域基地提醒:本活动结束