Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

PC端QQ游戏大厅暴击千元Q币 腾讯视频VIP等大奖

 2019-01-02    免费Q币  
     ℃  

 活动在PC端QQ游戏大厅里面,点击左侧的游戏可以看到活动页面!

进入活动页面可以获得抽奖机会,登录游戏需要通过腾讯手游助手登录!小编测试没中什么东西,果断让了!
PC端QQ游戏大厅暴击千元Q币 腾讯视频VIP等大奖
 
奖励截图:
PC端QQ游戏大厅暴击千元Q币 腾讯视频VIP等大奖
 
活动地址:PC端QQ游戏大厅
黑域基地提醒:本活动结束