Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

腾讯网游加速器集福气兑福袋抽2-8Q币 时长卡等实物

 2019-01-25    免费Q币  
     ℃  

 下载活动页面的内测客户端,然后使用QQ登录可以领取3天时长卡,以及可以领取10点福气值!做任务还可以领取更多福气值

40福气值可以兑换豪华福袋,10福气值可以兑换普通福袋!

腾讯网游加速器集福气兑福袋抽2-8Q币 时长卡等实物

福袋兑换

腾讯网游加速器集福气兑福袋抽2-8Q币 时长卡等实物

活动地址:https://jiasu.qq.com/act/201901ny/

黑域基地提醒:本活动结束