Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

联通话费购 3元购买10Q币 消费8元返5元话费

 2019-07-20    Q币Q钻  
     ℃  

 微信扫码进入活动界面 下拉点击阅读全文 进入话费购界面 领取6元抵扣券 

然后去话费购商城购买 小编购买10Q币抵扣后是8元 消费成功会返5元话费 返的话费非秒到 等于3元购买

联通话费购 3元购买10Q币 消费8元返5元话费

购买截图

联通话费购 3元购买10Q币 消费8元返5元话费

微信扫码:

联通话费购 3元购买10Q币 消费8元返5元话费

黑域基地提醒:本活动结束