Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

豪华黄钻续费半价 每购买可抽1年豪华黄钻

 2019-07-22    Q币Q钻  
     ℃  

 每购买1个月豪华黄钻,即送1次抽奖机会

剩余时长大于3个月的豪华黄钻用户,可原价购买

剩余时长3个月内的豪华黄钻用户购买豪华黄钻享第2个月半价优惠,1个用户仅能参与1次

豪华黄钻续费半价 每购买可抽1年豪华黄钻

活动地址;打开QQ扫描下方二维码

豪华黄钻续费半价 每购买可抽1年豪华黄钻

黑域基地提醒:本活动结束