Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

QQ超级会员4年仅需480元 学生认证5折开通

 2019-09-08    Q币Q钻  
     ℃  

 打开手机QQ 进入手机QQ左侧菜单栏界面 然后选择我的超级会员 往下拉

可以看到“会员学生专区”进入以后认证学生即可消费480元开通4年超级会员 五折优惠

QQ超级会员4年仅需480元 学生认证5折开通

活动地址:手机QQ

黑域基地提醒:本活动结束