Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

新一期 不限新老玩家直接4天黑钻 秒到账

 2018-03-21    Q钻会员  
     ℃  

 只需要手机QQ进入活动后,观看视频即可领取到3天黑钻,然后预约还可以再领取多一天黑钻,一共是四天黑钻,不限制新老玩家都可以领取的!

3月21日置顶 新一期

新一期 不限新老玩家直接4天黑钻 秒到账

活动地址:

1、PC端地址:http://dnf.qq.com/cp/a20180306aldcs/index.htm

手QQ扫码

新一期 不限新老玩家直接4天黑钻 秒到账

黑域基地提醒:本活动结束