Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

11.4元开通1个月豪华绿钻+1个月腾讯视频VIP

 2019-03-29    Q钻会员  
     ℃  

 活动之前发布过一个跟这个性质一模一样,参与过的好像还可以参与!豪华绿钻用户可以直接下拉抽7-31天腾讯视频VIP

手机QQ扫码进入活动页面开通连续包月的那个11.4元,开通后选择取消自动续费即可!

11.4元开通1个月豪华绿钻+1个月腾讯视频VIP

微信关闭自动续费:打开我 - 支付 - 右上角三个点进入支付管理 - 自动扣费 关闭即可

QQ可以去这个网址关闭:https://my.pay.qq.com/account/index.shtml#service 

活动地址:https://y.qq.com/apg/zssphy/index.html

11.4元开通1个月豪华绿钻+1个月腾讯视频VIP

黑域基地提醒:本活动结束