Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

QQ小程序正式开放申请 火热名词抢先注册

 2019-07-25    玩转QQ  
     ℃  

 眼下微信的小程序火了又火,支付宝也推出了小程序,对于开发者来说小程序无疑不是最简单且最省开发成本的东西!

QQ小程序已经全面开放申请了,大家可以抢先申请,注册火热的关键词,说不定还能卖个好价钱!

QQ小程序正式开放申请 火热名词抢先注册

个人及企业均可申请

QQ小程序正式开放申请 火热名词抢先注册

申请地址:https://q.qq.com