QQ软件     源码     软件     Q币     教程     黑客     QQ新闻

QQ音乐去广告破解版v15.50 免费下无损

QQ音乐去广告破解版v15.50 免费下无损
 • 所属分类:
 • 下载大小:
  43.4 MB
 • 下载类型:
  破解软件
 • 推荐星级:
 • 下载次数:
 • 更新时间:
  2017-10-06
 • 运行环境:
  WinAll/
     ℃  

 QQ音乐客户端破解版,又是一个非常好的破解版,主要针对破解掉绿钻下载无损权限,这样不是绿钻都可以免费下载无损音乐歌曲,而且软件去掉很多臃肿模块组件,去掉驱动,管家模块,而且多个页面右侧那些广告,全部已去除!

本次版本由mrack破解、已去掉自升级模块!

QQ音乐去广告破解版v15.50 免费下无损

提取:4mxk